Bezbjednost medicinskih radnika

in Novosti
19. 09. 19
posted by: Super User
Pogodaka: 210
Bezbjednost na radu medicinskih radnika u JZU Bolnica “Srbija” bila je tema današnjeg sastanka direktora JZU Bolnica “ Srbija “ Nebojše Šešlije sa načelnikom PU Istočno Sarajevo Branimirom Šehovcem.

Sastanak je održan na inicijativu uprave JZU Bolnica "Srbija". 

Konstatovano je da je narušavanje bezbjedosti medicinskih radnika u bolnici tokom obavljanja svojih redovnih poslova, posebno u noćnim satima, nakon što često ukazuju pomoć povrijeđenima u slučajevima narušavanja javnog reda i mira,  nedopustivo.

Zdravstvenim radnicima se moraju obezbijediti uslovi da nesmetano rade svoj zahtjevan i odgovoran posao bez straha i pritiska kojeg su do sada imali od strane pojedinih građana – zaključeno je na sastanku.

Preventivna zaštita biće osigurana određenim brojem kamera u bolnici koje će preko direktnog linka biti povezane sa PU Istočno Sarajevo.

Svi zdravstveni radnici dobiće uputstva na koji način će blagovremeno djelovati i obavijestiti nadležnu policijsku stanicu na osnovu čega policajci mogu izreći prekršajnu prijavu ili podnijeti krivičnu prijavu za napad na službeno lice i ugrožavanje obavljanja službene dužnosti.

Adekvatno pružanje zdravstvene zaštite i medicinske njege za pacijente je osnovna misija zdravstvenih radnika i ovim putem se apeluje na javnost da  poštuju zakon i podrže medicinske radnike u njihovoj humanoj misiji.