Anestezija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 10311


 
 
.
 
 
STRUČNI TIM ANESTEZIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA
 
 
 
 

Dr Dalibor Bošković

 

 

 

 

 
 
 

 

 

U JZU Bolnica Istočno Sarajevo se izvode sve vrste anestezija – OETA, TIVA, KIVA, periferni blokovi i centralni blokovi ( epiduralni i spinalni blok ). Osim toga plasiramo centralni venski kateter za potrebe parenteralne ishrane, dijagnostike i dijaliziranja pacijenata sa hroničnim i akutnim bubrežnim zastojem. Postavljamo epiduralni kateter u sklopu terapije bola, bezbolnog porođaja i obavljamo reanimaciju na svim odjeljenjima u našoj bolnici. Danas raspolažamo sa anesteziološkom ambulantom, Jedinicom intenzivnog liječenja i sa četiri moderne opearcione sale. Svaka sala ima savremeni aparat za anesteziju ( Primus - Dräger, Dräger - Fabius tiro ili Datex - Ohmeda ) sa pripadajućim invazivnim i neinvazivnim monitoringom. Svi aparati se redovno testiraju i imaju atest da se na njima može raditi.

 

 
 


 

galerija2
galerija2
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Galerija
Galerija
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
123
123