Plućno

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 7907

Bavi se liječenjem i dijagnostikovanjem plućnih oboljenja..

Početci rada datiraju još iz davne 1921. godine kada se u Kasindolu osniva prvo lječilište za liječenje tuberkoloznih bolesnika. Prvih godina sanatorijumske faze Kasindola, liječenje je bilo higijensko-dijetetsko, a primjenjivana je i kolapsna metoda (pneumothorax, pneumoperitoneum i ekstrapleuralni pneumothora). Godine 1958. napušta se potpuno kolapsna terapija, a prihvaćena je intenzivna antituberkolozna terapija. Uvode se nove dijagnostičke metode i Kasindo postaje Specijalna bolnica za plućnu tuberkulozu i to traje do kraja 1967. godine. Otvaranjem modernog paviljona „Srbija“ proširuje se smještajni kapacitet. Početkom rata 1992. plućno odjeljnje biva smješteno u paviljonu Srbija sve do 01.10.1999 godine kada se pristupa rekonstrukciji objekta. U tom vremenu smo primorani da pneumoftiziološku službu sa odjeljenjem smjestimo u Dom zdravlja Trnovo udaljenu od matične kuće 30 kilometara. Pulmologija se vraća u matičnu kuću 2006. godine u potpuno novi objekat. Lokacija Kasindola izabrana je zbog klimatskih, geografskih i drugih pogodnosti.

Odjeljenje pokriva područje Istočnog Sarajeva, Zvornika, Foče i okolnih regija.

Na pneumoftiziološkom odjeljenju rade:

4 ljekara specijalista

1 viša medicinska sestra

13 sestara

Odjeljenje raspolaže sa 30 bolesnničkih postelja, posjeduje bronhološki kabinet, kabinet za funkcionalnu plućnu dijagnostiku, te ambulante.

Bavimo se liječenjem nespecifičnih bolesti pluća i pleure, drenaža pleuralnih izliva, tuberkoloze i druge granulomatozne bolesti, opstruktivne plućne bolesti te dijagnostikuje maligne bolesti pluća. Na odjeljenju se radi bronhoskopija u lokalnoj i opštoj anesteziji sa uzimanjem bioptičkog materijala i bronholavata, pleuralne punkcije (dijagnostičke i evakucione), transtorakalna punkcija, spirometrija, bodipletizmografija, gasne analize krvi.

1234
1234
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Galerija
Galerija
1234
1234
1234
1234
Galerija
Galerija