Radiologija

15. 12. 30
posted by: Super User
Pogodaka: 10658

Radiološka služba osnovana je 1992. godine. Od tog perioda ova služba je znatno evoluirala u smislu povećanja broja i vrsta usluga, kao i broja zaposlenih.

Služba radiološke dijagnostike pruža usluge pacijentima sa područja sarajevsko-romanijske regije, a i šire.

Rad u službi je timski i besprijekorno organizovan.

Specifičnost organizacije rada ove službe ogleda se u tome da se radiolozi i radiološki tehničari kontinuirano edukuju da rade na što većem broju radnih mjesta, a  sve u skladu sa potrebama i obimom posla. Na godišnjem nivou (podatak iz 2013. godine) se obavi oko 16 400 ekspozicija (radiografija i radioskopija), 6 200 ultrazvučnih pregleda, 400 color doppler-a krvnih sudova, 1 150 mamografija, 2 000 pregleda na CT-u i 1 000 pregleda na aparatu za magnetnu rezonancu (MRI).

Radiološka služba raspolaže sa sledećom opremom:

-          dva analogna rentgen aparata od kojih je jedan za nativne grafije, a drugi za skopije

-          najsavremeniji digitalni mamograf

-          tri ultrazvučna aparata

-          dva CT aparata (jedan spiralni, jedan šesnaestoslojni)

-          jedan aparat za magnetnu rezonancu (MRI) 1,5T

 

 KABINETI

  1. Kabinet za radiografiju (dijagnostičke procedure: RTG kranijuma, RTG PNS, RTG mastoida po Shulleru, RTG piramida po Stenversu, RTG vratne, grudne i slabinskog dijela kičme, RTG karlice sa kukovima, RTG šake, stopala i dugih kostiju, RTG nativni abdomena i urotrakta);
  2. Kabinet za radioskopiju (dijagnostičke procedure: skopije jednjaka, gastroduodenuma, pasaža tankog crijeva, IVU);
  3. Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku (dijagnostičke procedure: ultrazvuk štitne žlijezde, vrata, dojki, mekih tkiva, abdomena, karlice testisa, limfnih žlijezda, urogenitalnog sistema, color doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta i abdomena);
  4. CT kabinet (dijagnostičke procedure: CT glave, PNS, orbita, parotida, vrata, CT vratne, grudne i slabinskog dijela kičme, karlice sa kukovima i svih ostalih kostiju, CT grudnog koša, aorte, abdomenta i male karlice);
  5. Kabinet za MRI (dijagnostičke procedure: MRI kranijuma, hipofize, orbita, abdomena, karlice, MRA/magnetna rezonanca angiografija/ krvnih sudova glave i krvnih sudova vrata);
  6. Kabinet za mamografiju (dijagnostičke procedure: mamografski pregled dojki i aksila).

 

 ZAPOSLENI

Radiološka služba broji ukupno dvadesetdvoje (22) zaposlenih, od toga 7 ljekara (3 radiologa i 4 ljekara na specijalizaciji) i 15 radioloških tehničara.

Načelnik radiološke službe:    dr Zorica Mirvić, specijalista radiologije

Viši radiološki tehničar:          Blažica Trifunović

 

RADNO VIJEME

Kabinet za radiografiju:          00:00 - 24:00h

Kabinet za radioskopiju:         radnim danom od 07:30 – 13:00h

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku: radnim danima (od ponedeljka do četvrtka) 07:30 – 19:00h; petkom od 07:30 – 15:00h

CT kabinet: radnim danima 07:30 – 13:00h, a za urgentne neuroradiološke preglede 00-24h

Kabinet za MRI: radnim danima i  subotom od 07:30 – 13:00h

Kabinet za mamografiju radnim danima 07:30 – 13:00h

 

Pacijenti se mogu informisati svakog radnog dana (u gore navedeno radno vrijeme) o zakazivanju, vrsti pregleda kao i pripremi za određeni radiološki pregled na sledeće kontakt telefone:

Kabinet za UZ dijagnostiku (informacije o UZ i mamografskim pregledima): 057/325-316

CT kabinet 057/325-358 ili 057/325-311 (lok.358)

Kabinet za MRI 057/325-386 ili 057/325-311 (lok.386)

1234
1234
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
JZU Bolnica Istočno Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo
Bolnica I. Sarajevo