Bolnica "srbija" dogovorila saradnju sa dječijim endokrinologom iz UKC Republike srpske

in Novosti
19. 09. 23
posted by: Super User
Pogodaka: 254

Zbog velikog porasta novodijagnostikovanih dijebetesa, odnosno šećerne bolesti kod najmlađih pacijenata Sarajevsko – romanijske regije u Bolnici “Srbija” odlučili smo da angažujemo subspecijalistu endokrinologa Prof. dr Gordanu Bukara. Angažovanjem doktorice Bukara više neće biti potrebno da se pedijatrijski pacijenti upućuju u veće zdravstvene centre.

Odjeljenje pedijatrije naše bolnice koje vodi dr Tamara Ivanović, sa svojim specijalističkim i subspecijalističkim kadrom obavlja veliki broj veoma značajnih pregleda svakog mjeseca. Ipak, dosta djece u Istočnom Sarajevu boluje od dijabetesa i do sada su na preglede morali ići u Banjaluku ili Beograd. Sa dolaskom doktorice Bukarov svim pedijatrijskim pacijetnima naše regije smo obezbijedili kompletnu uslugu.

Prof. dr Gordana Bukara je vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Banjaluci na katedri Pedijatrija. Zaposlena je na Klinici za dječije bolesti UKC Republike Srpske u Banjaluci i regionalni je koordinator za dijabetes.

Prve preglede doktorica Bukarov će obaviti 27. septembra od 12 časova u pedijatriskoj ambulanuti u Poliklinici Bolnice “Srbija”. Poslije završenih pregleda doktorica će održati edukativni razgovor sa roditeljima djece oboljele od dijabetesa.

Svi zainteresovani, djecu mogu da naruče na pregled kod dječijeg endokrinologa pozivom na Odjeljenje pedijatrije na broj: 057/ 325 - 326 u vremnu od 7 do 15 časova svakog radnog dana.