Torakalna hirurgija ponovo dostupna u bolnici “ SRBIJA”

in Novosti
19. 10. 13
posted by: Super User
Pogodaka: 153

Rukovodstvo Bolnice “Srbija” u Istočnom Sarajevu danas je dogovorilo saradnju sa eminentnim stručnjakom, pukovnikom prof. dr Vladom Cvijanovićem, jednim od najpoznatijih torakalnih hirurga u našoj regiji pa i šire.

Direktor bolnice "Srbija", Nebojša Šešlija ističe da je veoma značajno što ovakav eminentni stručnjak iz oblasti toraklne hirurgije pored složenih operacija radi i na edukaciji doktora kako bi se ovaj nivo usluga i dalje zadržao u bolnici.

Profesor Cvijanović od aprila 1994. godine radi na VMA u Beogradu gdje je napredovao u svom stručnom i naučnom radu, a to znanje je sticao širom evropskih klinika gdje se radi najbolja torakalna hirurgija.

Od 2001. godine angažovan je u radu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome je prešao put od asistenta do redovnog profesora na Katedri za hirurgiju. Redovan je član velikog broja domaćih i stranih stručnih udruženja. Autor i koautor je više naučnih, stručnih radova i  knjiga. Od 2007. godine profesor Cvijanović je pokrenuo i osnovao tim za VATS hirurgiju (videoasistirana torakoskopska hirurgija), koja je danas zlatni standard.

Direktor bolnice “Srbija” Nebojša Šešlija kaže da je sve do odlaska dr Slavka Ždrala u penziju 2014. godine bolnica bila prepoznatljiva po operacijama grudnog koša, koje su se samo radile u ovoj bolnici i UKC Republike Srspke. Povratkom specijaliste grudne hirurgije dr Nenada Ždrala stvorili su se svi potrebni uslovi da se u bolnici  "Srbija" ponove krene sa ovom vrstom operacija.

Šešlija je naglasio da je pacijent na prvom mjestu i da je za za njega najvažnije da sugrađanima u bolnici “Srbija” pruže najbolju zdravstvenu uslugu u cijeloj regiji.

Prve operacije i preglede profesor Cvijanović će obaviti u period od 28.oktobra do 01.novembra 2019. godine.

Sve informacije u vezi sa prijavom za pregled kod pukovnika prof. dr Vlada Cvijanovića moguće je dobiti od dr Nenada Ždrala na broj telefona: 057/325-311 lokal 329 – Odjeljenje hirurgije bolnice “Srbija” u Istočnom Sarajevu.