Selma Hašimbegović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Selma Hašimbegović Biografija

Dr Selma Hašimbegović specijalista oftalmologije i optometrije

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2009. godine, a 2015. god. upisala postdiplomski studij i trenutno  je kandidat za doktorsku disertaciju. Specijalistički staž iz oblasti oftalmologije i optometrije zavrsila sa najvećom ocjenom na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Član je “Evropskog Udruženja hirurga katarakte i refraktivne hirurgije” i “Evropskog Udruženja alergologije i kliničke imunologije”. U našoj bolnici zaposlena je od 2020. god. od kada i obavlja funkciju rukovodioca Odsjeka za oftalmologiju.