Anđela Matić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Anđela Matić Biografija

Dr Anđela Matić, specijalizant radiologije

Rođena 16 .3. 1995. godine u Kasindolu.  U Istočnom Sarajevu završila osnovnu školu, a zatim i srednju, smjer farmaceutski tehničar. Medicinski fakultet u Foči upisala 2013. godine. Studije završila u novembru 2019. godine, te stekla zvanje doktor medicine. Od Komore doktora Republike Srpske dobila povelju za najbolje rezultate postignute  na studiju medicine  za 2020. godinu.U februaru 2020. godine zapošljava se u Domu zdravlja Istočno Sarajevo kao doktor opšte medicine u službi porodične medicine. Od oktobra 2020. godine zaposlena u JZU Bolnici „Srbija“ Istočno Sarajevo gdje je dobila specijalizaciju iz radiologije. Trenutno na drugoj godini specijalizacije, sa obavljanjem specijalističkog staža u UKC Republike Srpske u Banja Luci.