2018—

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO 2018—

Period koji se smatra najvažnijim u proteklih 20 godina, sigurno jeste otvaranje Bolnice  “Srbija” čijom izgradnjom je uspostavljena moderna i funkcionalna zdravstvena ustanova u kojoj će
medicinska zaštita biti dostupna za građane Sarajevsko-romanijske regije, a i šire.
U izgradnju nove bolnice u Istočnom Sarajevu uloženo je više od 54 miliona konvertibilnih
maraka. Sagrađena je po najvišim evropskim standardima, prije predviđenog roka i savremeno je
opremljena.
Bolnica je naziv dobila u znak zahvalnosti Srbiji za liječenje građana Sarajevsko-romanijske
regije u ratnom i poratnom periodu, kao i za stalnu podršku i doprinos u edukaciji zdravstvenih
radnika s ciljem razvoja zdravstvenog sistema na području Istočnog Sarajeva. Ova zdravstvena
ustanova povezana je sa prethodno izgrađenim i opremljenim ambulantnim dijelom –
poliklinikom i čini kompleks od oko 15.000 metara kvadratnih, sa više od 210 bolničkih kreveta.
Nova bolnica podeljena je na funkcionalni i stacionarni dio i raspolaže sa svim medicinskim
specijalističkim Odjeljenjima, Odsjecima, Službama, intenzivnom i poluintenzivnom njegom,
centralnom labaratorijom. Sobe su dvokrevetne , trokreventne i takođe posjeduje apartmane i
svaka soba ima toalet i tuš kabinu. Bolnica posjeduje tri savremene sale, gdje se nalazi sva
oprema koja je potrebna da bi se izvodile složene operacije kakve nisu mogle u starom objektu.
Nebojša Šešlija diplomirani ekonomista,  stupa na fukciju direktora Bolnice “Srbija” 2019.
godine . Pored doktora koji su zaposleni u Bolnici “Srbija”, Bolnica angažuje i gostujuće ljekare.
Stručnjaci poput prof. dr sc. med Vjerana Saratlića specijaliste neurohirurgije, prof. dr Vlada
Cvijanovića specijaliste torakalne hirurgije,  dr Igora Šešlije  dječijeg ortopeda, dr Milanka
Maksića vaskularnog hirurga, prof. dr Snježane Milićević specijaliste urologije, majora dr
Bojana Kovača specijaliste oftalmologije, dr Ružice Borović dječijeg kardiologa , dr Maksima
Kovačevića, dr Dejana Kafke specijaliste dječije hirurgije dodatno su jačali doktorski kadar i
svoje znanje prenosili mlađim kolegama ove ustanove. Bolnica se bazirala na podmlađivanju
ljekarskog kadra, te omogućavanjem velikog broja specijalizacija i edukacija za mlade doktore  i
angažovanjem iskusnijih stručnjaka dokazala da kontinuirano radi na unapređivanju kadra i
obezbjeđivanjem najbolje zdravstvene zaštite pacijentima.
Bolnica je 2021. godine obilježila stotinu godina postojanja. Rukovodstvo bolnice donijelo je
odluku da će svake godine obilježavati “Dane Bolnice“, gdje će se organizovati edukacije
medicinskog kadra u vidu predavanja, radionica, vježbi. Kao najvažniji događaj u okviru
obilježavanja „Dana Bolnice“ izdvaja se  Simpozijum, koji u zavisnosti od teme okuplja najveće
stručnjake iz različitih oblasti medicine, iz naše zemlje, regiona i inostranstva. 
Naša ustanova danas pruža usluge sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite velikoj
regiji, a kroz bogatu istoriju mijenjala je  načine organizacije rada, ali je uvijek bila posvećena
zaštiti zdravlja stanovnika ovog kraja.