Misija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Misija
Naša misija je održavanje i poboljšanje zdravstvenih usluga stanovništvu Republike Srpske obezbjeđenjem efektivnih i efikasnih zdravstvenih usluga visokog kvaliteta, u okviru raspoloživih resursa i integrisanog sistema zdravstvene zaštite.

Posvećeni smo izvrsnosti u širokom rasponu zdravstvnih usluga koje pružamo i zadovoljenju potreba naših pacijenata na način njihovog postavljanja u centar dešavanja.
Radimo u saradnji sa zdravstvenim i drugim institucijama i služimo kao centar za obrazovanje, edukaciju i istraživanje.