VODIČ ZA PACIJENTE

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO VODIČ ZA PACIJENTE
VRIJEME POSJETE: Od 15.00 do 16.00 časova
PRIJEM U BOLNICU (HOSPITALIZACIJA)
ŠTA PONIJETI?

Uputnicu za bolničko liječenje neophodno je ponijeti sa sobom prilikom zakazanog prijema u bolnicu, a uputnicu će vam dati vaš porodični ljekar. A ukoliko se radi o hitnom prijemu neophodno je da uputnicu donese vaša rodbina ili prijatelji dok vi ležite u bolnici u roku tri dana.
Ukoliko uputnicu ne donesete do izlaska iz bolnice, bolnica ce biti prinuđena da vam dostavi račun za cjelokupno liječenje.

Pored kreveta biće vam obezbjeđena mala natkasna sa fijokom.
Prostor za odlaganje stvari je mali pa vas molimo da ponesete samo neophodne stvari.

PREVOZ

Bolnica omogućava prevoz pacijenata na klinička ispitivanja kao i transport u druge bolnice u koje se pacijenti prevoze radi daljeg liječenja. Bolnica ne omogućava prevoz od i do kuće.

NEMOJTE NOSITI!

Vrijednosti, nakit i velike sume novca. Ne garantujemo za njihovu sigurnost. Lijekove koje ćete dobijati u bolnici bice Vam propisani od strane naših ljekara.
Lijekove koje ne pokriva zdrastveno osiguranje nisu na pozitivnoj listi moraćete vi ili vaši rođaci sami nabaviti.

SOBE

Sobe su podjeljene na muške i ženske, samo sobe na Odsjeku za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje su zajedničke.

Ino osiguranje

Na osnovu sporazuma o socijalnoj zaštiti, koje je BiH potpisala sa drugim državama, osiguranim licima je osigurana zdravstvena zaštita i za vrijeme privremenog boravka u tim zemljama, kao što je i državljanima tih zemalja osigurana zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u BiH, odnosno u Republici Srpskoj. Obim zdravstvene zaštite, uslovi za njeno korišćenje, zdravstveno osiguranje članova porodice radnika koji se nalazi na radu u inostranstvu i druga pitanja, propisani su međunarodnim sporazumom i Pravilnikom Fonda zdravstvenog osiguranja o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske. Pravilnikom Fonda je propisano da se pravo na zdravstvenu zaštitu u ovim zemljama ostvaruje na osnovu obrasca kojeg izdaje Fond.

Prije odlaska

Prije odlaska u zemlju sa kojom BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, osigurano lice treba da pribavi odgovarajuću potvrdu na osnovu koje će moći da koristi zdravstvenu zaštitu ukoliko mu ona bude neophodna. Potvrda se može dobiti u poslovnici Fonda, uz dokaz o zdravstvenom stanju osiguranog lica, odnosno uz obrazac koji se naziva ”Ocjena zdravstvenog stanja osiguranog lica”, kojeg izdaje porodični doktor. Na tom obrascu porodični doktor navodi da li je osiguranik sposoban za put ili ne. Osigurano lice može da dobije pozitivnu ocjenu  zdravstvenog stanja od porodičnog doktora i u slučaju da boluje od hronične bolesti, ukoliko doktor procijeni da je stanje bolesti stabilno i da neće biti potrebno da odmah po dolasku u inostranstvo osigurano lice traži ljekarsku pomoć.
Dolaskom u zemlju u kojoj će privremeno boraviti, osigurano lice se javlja tamošnjem nosiocu zdravstvenog osiguranja, koji će mu na osnovu potvrde iz Republike Srpske izdati dokument koji mu omogućava korišćenje zdravstvene zaštite.

Liječenje u drugim zdrastvenim ustanovama Republike Srpske odobrava konzilijum.    

Liječenje pacijenata van Republike Srpske odobrava komisija u Banja Luci.

KUĆNI RED Bolnice 

05.30hBuđenje, namještanje kreveta, jutarnja higijena, mjerenje vitalnih znakova pacijenata, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
07.30 h – 08.00 hVizita
08.00 h – 08.30 hDoručak
08.00 h – 12.00 hObavezan boravak pacijenata u bolesničkim sobama
12.30 hRučak
14.00 h – 15.00 hInformacije rodbini o stanju pacijenata
15.00 h – 16.00 hPosjeta pacijentima
16.00 h – 17.00 hObavezan odmor pacijenata
17.00 hVečera
19.30 hVečernja vizita
22.00 hNoćni režim rada