UPRAVA

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO UPRAVA
Direktor Bolnice, Diplomirani ekonomista

Nebojša Šešlija

Pomoćnik direktora za medicinske poslove

Dr Đorđe Pejić

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

Dragan Škrba

Pomoćnik direktora za prijemno-urgentni blok

Dr Marko Kovačević

Glavna sestra Bolnice

Borjana Petrović