Poliklinika – Ambulante

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Poliklinika – Ambulante
Naziv poliklinikeVrijeme radaBroj za naručivanjeVrijeme naručivanja
Anesteziološka ambulanta13.00 – 14.00Bez naručivanja 
Ginekološka ambulanta10.00 – 14.30057/325-32209.00 – 10.00
Kardiološka ambulanta09.00 – 14.30057/325-31807.30 – 8.30
Gastro kabinet09.00 – 13.00057/325-300,
lokal 399, 409
13.00 – 14.30
Ultrazvučni kabinet07.00 – 13.00057/325-31611.00 – 13.00
Urološka ambulanta08.00 – 13.00Bez naručivanja 
Pedijatrijska ambulanta09.00 – 13.00057/325-32612.00 – 13.00
Očna ambulanta09.00 – 14.00057/325-31307.30 – 08.30
Neurološka ambulanta09.30 – 14.00057/325-300, lokal 36509.30 – 12.30
ORL ambulanta09.00 – 13.00057/325-300, lokal 34707.00 – 14.30
Hirurška Ambulanta09.00 – 14.30Bez naručivanja 
Ortopedska Ambulanta11.00 – 14.00Bez naručivanja 
Internistička ambulanta09.00 – 14.00057/325-300, lokal 399, 40913.00 – 14.30
Dermatološka ambulanta08.00 – 12.00Bez naručivanja 
Ambulanta plastične hirurgije (osim četvrtka)09.00 – 14.30057/325-300, lokal 391 
Pulmološka ambulanta11.00 – 15.00057/325-34213.00 – 15.00
Onkološka ambulanta12.00 – 14.00057/325-32013.00 – 14. 30
Hematološka ambulanta12.00 – 14.30057/325-320 
Reumatološka ambulanta09.00 – 12.30Narudžbe13.00 – 14.30
Endokrinološka ambulanta09.00 – 13.00057/325-300, lokal 399, 409 
Nefrološka ambulanta09.00 – 13.00057/325-340 
Ambulanta za infektivne bolesti11.00 – 15.00Bez naručivanja