Anđela Ristović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Anđela Ristović Biografija

Dr Anđela Ristović specijalizant oftalmologije

Rođena  5.12.1992. u Rogatici. Osnovnu i srednju školu završila u Rogatici sa odličnim uspjehom i dobitnik sam „Vukove diplome“. U srednjoj školi proglašena za učenicu generacije 2011/2012. Medicinski fakultet u Foči upisala 2012.godine, a  završila 2019.god sa prosječnom ocjenom 9.49. U toku studija napisala naučni rad na temu „ Epidemija morbila u Republici Srpskoj“ koji je prezentovan na Internacionalnom studentskom medicinskom kongresu u Košicama 2016.god. Dvije godine je bila stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“.Zaposlena  u JZU bolnici „ Srbija“ od 2019.god. a od 2020. god.  upisala specijalizaciju iz oftalmologije. U saradnji sa kolegama napisala  prikaz slučaja iz oftalmologije na temu„ Postraumatska ruptura makule kod djece“ . Član sam ESCRS-a. ( Evropskog udruženja hirurga katarkte i refraktivne hirurgije) i Društva doktora.