Anita Kovačević Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Anita Kovačević Biografija

Dr Anita Kovačević specijalista pneumoftiziologije-supspecijalista medicinske onkologije Rođena 8. aprila 1977. godine u Visokom, BiH .Završila je osnovnu i srednju školu u Ilijašu, BiH. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu  2002.godine. Završila specijalizaciju iz pneumoftiziologije 2008. godine i supspecijalizaciju iz medicinske onkologije 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu – UKC Sarajevo.

Zaposlena u bolnici u Istočnom Sarajevu od 2002. godine na Odjeljenju pulmologije, a trenutno kao šef Odjeljenja.

Učestvovala na brojnim onkološkim i pulmološkim simpozijumima I kongresima, kako na regionalnim tako i na evropskim.  

Autor i koautor mnogih radova objavljenih u medicinskim časopisima u Republici Srpskoj i BiH. Aktivno prati nova dostignuća u medicini, pulmologiji i onkologiji.