Bojan Pejović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Bojan Pejović Biografija

Dr Bojan Pejović, specijalista interne medicine-kardiolog

 Rođen u Sarajevu, opština Centar, 1978. godine. Medicinski fakultet završio na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine, a specijalizaciju iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Foči 2013. godine. Supspecijalističke studije iz kardiologije završio je na Medicinski fakultetu u Beogradu. Član udruženja kardiologa Republike Srpske, Udruženja kardiologa u BiH, Udruženja kardiologa Srbije. Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti interne medicine i kardiologije. Načelnik Odjeljenja Interne medicine u našoj ustanovi.