Borjana Petrović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Borjana Petrović Biografija

Borjana Petrović- Glavna sestra Bolnice

Rođena 20.9.1977. godine u Sarajevu. Srednju medicinsku školu -smjer akušerstvo završila u Istočnoj Ilidži. Od 1996. rodine zaposlena u JZU Bolnici “Srbija” Istočno Sarajevo.

Na Fakultetu zdravstvene njege u Prijedoru diplomirala 2007. godine i stekla zvanje Diplomiranog medicinara zdravstvene njege. Od 2008. godine glavna sestra Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo, a od februara 2019. glavna sestra  JZU Bolnice “Srbija” Istočno Sarajevo.