Damjan Ivković Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Damjan Ivković Biografija

Dr Damjan Ivković, specijalizant abdominalne hirurgije

Rođen 16.12.1992. u Trebinju. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Bileći. Medicinski fakultet u Foči završio 2021. godine. Od marta 2021. zaposlen u JZU Bolnica “Srbija” kao ljekar sekundarac. Od decembra 2021. specijalizant abdominalne hirurgije. Član Društva doktora Republike Srpske i Udruženja hirurga Republike Srpske.