Danijela Trišić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Danijela Trišić Biografija

Dr Danijela Trišić, specijalizant otorinolaringologije.

Rođena 29.07.1993.godine u Milićima. Osnovnu i srednju školu završila u Milićima. U oktobru 2020. godine stekla zvanje doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Foči. Od decembra 2020. godine zaposlena u JZU Bolnica „Srbija” kao ljekar sekundarac na ORL odjeljenju, a od 1. 11. 2021. godine specijalizant ORL.