Dragan Škrba Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Dragan Škrba Biografija

Dragan Škrba, pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

Rodjen 1981. godine u Sarajevu.  Osnovnu i Gimnaziju i srednju stručnu školu završio 2000. godine u Istočnoj Ilidži. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet  u Palama Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Zvanje diplomirani ekonomista stiče 2006.  godine.

Radni odnos u KC Istočno Sarajevo-KBS u Kasindolu, zasniva 2008. godine na poziciji menadžera za kvalitet. Od 2013. do 2014. godine obavlja dužnost rukovodioca Tehničke službe u JZU Bolnici Istočno Sarajevo. U periodu od 2015. do 2017. godine obavlja poslove samostalnog referenta za javne nabavke Od 2016. do 2019. godine obavlja dužnost rukovodioca Odsjeka za ekonomsko-finansijske poslove. Za VD Pomoćnika direktora za nemedicinske poslove imenovan je 2019. godine.