Dragana Tešanović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Dragana Tešanović Biografija

Dr Dragana Tešanović specijalizant neurologije

Rođena 25.11.1992. Osnovnu skolu i Gimnaziju završila u Bijeljini. Medicinski fakultet u Foči zavrsila 2019. godine. Od avgusta 2019. godine zaposlena u JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo kao ljekar sekundarac. Od septembra 2020. godine specijalizant neurologije. Član Društva doktora Republike Srpske.