Goran Stanojkovski Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Goran Stanojkovski Biografija

Dr Goran Stanojkovski Specijalista sudske medicine, supspecijalista kliničkog ultrazvuka

Rođen  5.1.1959 godine u Goraždu. Osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet, završio u Sarajevu. Od 2001. godine radi u Kliničkom Centru Istočno Sarajevo- klinike i bolničke službe u Kasindolu – današnja bolnica „Srbija“, gdje dobija specijalizaciju iz sudske medicine i upisuje studije na Institutu za sudsku medicinu “Milovan Milovanović” u Beogradu, završava i polaže specijalistički ispit  2004. godine. U 2004. godini takođe upisao posle diplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu i  magistrirao 2009 godine Od Kliničkog Centra Istočno Sarajevo- klinike i bolničke službe u Kasindolu dobio supspecijalizaciju – današnja bolnica „Srbija“: „Ultrazvuk u kliničkoj medicini“, koju je upisao 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (trajala 18 mjeseci – tri semestra), a ispit položio 2014 godine. Od tada radi na internom odjeljenju Bolnice “Srbija” kao  ultrasoničar.