Gordana Vuković Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Gordana Vuković Biografija

Dr Gordana Vuković, specijalista ginekologije i akušerstva

Rođena 04. 07.1961. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju “Braća Ribar”završila u Sarajevu 1980. godine, kada upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu. Na Medicinskom fakultetu diplomirala u martu 1988. godine. Državni ispit položila 1990. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva polagala u Beogradu u “ Narodnom frontu” u decembru 2000. godine. Od 1996. godine u stalnom radnom odnosu na Odjeljenju ginekologije i akušerstva u JZU Bolnici „Srbija” Istočno Sarajevo.