HIPERBARIČNA KOMORA

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO HIPERBARIČNA KOMORA
Dr Aleksandra Magazin

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Goran Tešanović

Glavni tehničar

HIPERBARIČNA KOMORA

Procedure rada i priprema pacijenta za HBOT

Svaki pacijent prije ulaska u hiperbaričnu komoru treba da ima preporuku od nadležnog ljekara i urednu i potpunu medicinsku dokumentaciju tj. Uputnica, RTG pluća sa očitanjem, internistički nalaz, ORL nalaz, laboratorijski nalaz ne stariji od 10 dana.

Priprema pacijenta

Kada je pacijent još kod kuće, potrebno je da uradi sledeće:

Oprati tijelo i kosu, nakon čega ne koristiti ni jedan kozmetički preparat (mirisi, kreme, make-up, ruž za usne, lak za kosu i čak lak za nokte).

Obrijati bradu i skratiti brkove, tako da ne ometaju stavljanje oronazalne maske za kiseonik.

Poželjno je biti obučen u 100% pamučnu odeću (bez sintetike, svile ili vune).

Za vrijeme HBO u ishrani izostaviti namirnice koje nadimaju ili neugodno mirišu, kao i sredstva koja smanjuju uračunljivost (alkohol, opojna sredstva…).

Zbog mogućeg znojenja ili drugih potreba svakako ponesite pamučnu maramicu ili mali peškir.

Za ulazak u komoru (rekompresijska komora) ponijeti sa sobom lične papuče ili neku drugu obuću.

Prije ulaska u komoru potrebno je da pacijent uradi sledeće:

Dobro proučita pismena uputstva za boravak u komori.

Neophodna protetska pomagala (npr. pacemaker, srčani zalisci, slušna proteza i sl.) moraju imati atest  za funkcionisanje u hiperbaričnim uslovima i o postojanju istih obavezno obavjestiti osoblje.

Skinuti mobilne zubne proteze, očna sočiva i druga pomagala.

Eventualne rane trebaju biti prekrivene samo suvom sterilnom gazom ili ovlaženom vodenim rastvorom sredstava koja ne isparavaju i nisu ni u jednom obliku zapaljiva ili pomagači gorenja.

Isprazniti džepove i izuzev pamučne maramice ili malog peškira ne unositi ništa u komoru, a posebno ne unositi lako zapaljive ili eksplozivne predmete, zatim one koji se pod pritiskom oštećuju (satovi, bočice, nalivpera, tekstmarkeri, mobilne telefone), nadalje gume za žvakanje, bombone ili jelo.

Tokom boravka u komori

Usta pacijenta moraju biti prazna (bez guma za žvakanje ili bombona).

Pacijent treba da legne na strečer, leđima okrenut.

Tokom promjene pritiska bolesnici započinju razgovor sa medicinskim osobljem-tehničarem samo ako imaju tegobe. Kada je pritisak stabilan, dopušta se međusobni razgovor.

Kod pojave tegoba u bilo kojoj fazi terapije ili makar sumnje da nešto nije u redu, odmah podignuti ruku i mahanjem dlanom prema tehničaru skrenuti mu pažnju na sebe. Isto se odnosi i na prijavljivanje smetnji prije samog početka svake terapije o kojima obavezno mora biti obavješteno medicinsko osoblje.

Medicinski tehničar obavezno pred ulazak pacijenta u komoru obavlja sledeće:

Mjerenje krvnog pritiska, saturacije

Još jednom vrši detaljnu provjeru pacijenta da li je spreman za ulazak u komoru da slučajno nema kod sebe ne dozvoljene teške metale i dr.

Medicinsko osoblje je uz radni panel i pacijenta od početka do kraja tretmana.

Pacijent prije ulaska u komoru potpisuje saglasnot kojom prihvata sprovođenje preporučenog terapijskog postupka.

Medicinsko osoblje vodi evidenciju o terapiji, upisuje dubinu na koju pacijent ide i vrijeme trajanje tretmana.