Ivana Lalović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Ivana Lalović Biografija

Dr Ivana Lalović specijalista interne medicine

Rođena 21. 11. 1983. godine u Sarajevu. Gimnaziju i SSS završila u Istočnom Sarajevu 2002. godine. Medicinski fakultet u Foči- Univerzitet u Istočnom Sarajevu završila 2009. godine. Za vrijeme specijalističkih studija iz interne medicine edukovala se na Medicinskom fakultu u Foči- Univerzitet u Istočnom Sarajevu (2012-2015) i Medicinskom fakultetu u Beogradu, KC Srbije (2015-2016). Učesnik škole kontinuiranog EKG holter monitoringa održane u organizaciji Udruženja kardiologa BiH u aprilu 2019. godine, škole kontinuiranog holter monitoringa krvnog pritiska u organizaciji Udruženja kardiologa BiH u martu 2022. godine i škole ehokardiografije – UKC Tuzla u organizaciji Udruženja kardiologa BiH u februaru 2022. godine. Zaposlena u Domu zdravlja Istočno Sarajevo u periodu od 2009. do 2012. godine kao doktor medicine.

Zaposlena kao specijalista interne medicine u JZU Bolnici „Srbija“ Istočno Sarajevo od 2017. godine. Trenutno na supspecijalizaciji iz oblasti kardiologije na Medicinskom fakultetu u  Sarajevu, UKC Sarajevo.