Ivana Vukobrat Bjelogrlić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Ivana Vukobrat Bjelogrlić Biografija

Dr Ivana Vukobrat Bjelogrlić  specijalista interne medicine-supspecijalista nefrologije Rodjena 9.6.1982. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet završila 2008.  godine u Foči. Specijalizaciju iz Interne medicine završila 2014. godine u Kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci, a supspecijalizaciju iz oblasti Nefrologije završila 2021. godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Radila kao pomoćnik direktora u KPZ Kula pri Ministarstvu pravosudja Republike Srpske od 2008 godine . U JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo zaposlena od februara 2010. godine.  Učestvovala u brojnim kongresima, kao autor, a kao koautor u nekoliko objavljenih naučnih radova u stranim časopisima.