Jadranka Jovović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Jadranka Jovović Biografija

Prim. dr Jadranka Jovović, specijalista interne medicine, supspecijalista onkologije i hematologije

Diplomirala  na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu  septembra 1987. godine

Aprila 1998. godine položila  specijalistički ispit iz interne medicine na Medicinskom fakultetu-Univerziteta u Beogradu. Novembra 2000. godine.položila supspecijalistički  ispit iz hematologijena  Medicinskom fakultetu-Univerziteta u Beogradu. Novembra 2006. godinepoložila supspecijalistički ispit  iz onkologije na Institutu za onkologiju – UKC-Sarajevo. Stekla zvanje primarijusa 10.4.2007. godine  izdato od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.  Pohađala Magistarske studije- smjer Medicinska istraživanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu UB-Foča školske 2007/2008. godine.

Od aprila 1999. godine stalno zaposlena u JZU Bolnica „Srbija” Istočno Sarajevo,većim dijelom radnog staža kao rukovodilac Odjeljenja onkologije i hematologije – u sklopu Internih disciplina. Član Udruženja hematologa Republike Srpske i Udruženja onkologa Republike Srpske. Učestvovala kao predavač na brojnim stručnim sastancima u Republici Srpskoj i FBiH iz oblasti onkologije i hematologije. U sklopu kontinuirane medicinske edukacije pohađa redovno internacionalne kongrese i regionalne stručne sastanke iz oblasti onkologije i hematologije.