Jelena Božović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Jelena Božović Biografija

Dr Jelena Božović, specijalista anestesteziologije sa reanimatologijom

Rođena  5. januara 1980. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila u Istočnom Sarajevu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči 2006. godine. Od 2007. do 2009. godine zaposlena u JZU Bolnica „Srbija“  Istočno Sarajevo kao ljekar sekundarac. Od 2009. godine na specijalizaciji iz Anesteziologije sa reanimatologijom, specijalistički ispit položila 2013. godine u Foči.