Jelena Pejović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Jelena Pejović Biografija

Dr Jelena Pejović, specijalizant interne medicine

Rođena 16.10.1991. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila u Istočnom Sarajevu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Foči 2018. godine. U periodu od 2019. do 2021. godine zaposlena u Domu Zdravlja Istočno Sarajevo kao porodični ljekar. Od decembra 2021. godine zaposlena u JZU Bolnica „Srbija“, a od aprila 2022. godine na specijalizaciji iz Interne medicine. Član Društva doktora Republike Srpske i Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske.