Jelena Potparić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Jelena Potparić Biografija

Dr Jelena Potparić specijalista medicinske biohemije

Rođena 1979. godine. Srednju medicinsku školu završila u Istočnom Sarajevu 1998. godine. Medicinski fakultet u Foči završila 2006. godine. Od 2008. do 2011. godine specijalizant medicinske biohemije, a od 2011. godine specijalista medicinske biohemije u JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo.