Julija Kešelj Drakul Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Julija Kešelj Drakul Biografija

Dr Julija Kešelj Drakul – doktor medicine, specijalizant ginekologije i akušerstva. 

Rođena 31.10.1993. godine u Trebinju. Osnovno školovanje započela u Bileći, a završila u Trebinju 2008.godine. Gimnaziju,, Jovan Dučić” Trebinje završila 2012.godine. Iste godine upisuje Medicinski fakultet u Foči, koji završava 08.novembra 2018. godine i stiče zvanje doktora medicine. 

Svoje prvo zaposlenje ostvaruje 10.januara 2019. godine u JZU Dom zdravlja,, Sveti Sava” Šekovići gdje obavlja poslove u oblasti porodične medicine i hitne medicinske pomoći. Nakon toga u martu 2019.godine prelazi u JZU Dom zdravlja ,, Dr Ljubomir Ćeranić” Sokolac gdje takođe obavlja gore navedene poslove. U septembru 2020. godine započinje svoj rad u JZU Bolnica ,,Srbija” Istočno Sarajevo, a od 01.januara 2021.godine postaje specijalizant ginekologije i akušerstva u istoimenoj ustanovi.