Katarina Todorović Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Katarina Todorović Biografija

Dr Katarina Todorović specijalizant anestezije sa reanimacijom i intenzivnom terapijom Rođena 12.11.1993. u Kalinoviku. Osnovnu i srednju školu završila u Istočnom Sarajevu. Upisala Medicinski fakultet u Foči 2013. godine.

U JZU Bolnici “Srbija” Istočno Sarajevo zaposlena od februara 2021. godine. Specijalizant anestezije sa reanimacijom i intenzivnom terapijom. Član Komore doktora medicine Republike Srpske.