Kristina Stupar Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Kristina Stupar Biografija

Dr Kristina Stupar specijalizant pedijatrije

Dr Kristina Stupar specijalizant pedijatrije rođena je 20.11.1992. god.  u Vlasenici, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje, kao nosilac Vukove diplome. Diplomirala je 2018. godine na medicinskom fakultetu u Foči sa prosjekom 9,32 gdje je stekla zvanje doktora medicine. Nakon završetka studija radila je u Specijalističkom centru “Boksit” Milići godinu dana, nakon čega je svoje radno iskustvo nastavila  u JZU Bolnica „Srbija” Istočno Sarajevo gdje je zaposlena unazad tri godine. Od 1. oktobra 2020. god. je na specijalizaciji iz pedijatrije, gdje je nastavila svoje usavršavanje i sticanje specijalističkog znanja iz ove oblasti.