Marko Kovačević Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Marko Kovačević Biografija

Dr Marko Kovačević, specijalista opšte hirurgije

Rođen 1973. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u  Foči-Univerzitet Istočno Sarajevo završio 2002. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio 2010. godine i od tada radi u našoj ustanovi kao specijalista opšte hirurgije.

Od 2012. godine edukovan i radi laparoskopsku hirurgiju.

U KUMC Sarajevu 2017. godine završio edukaciju za endoskopske metode (gastroskopija i kolonoskopija). Član Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske. Od 2019. godine obavlja poslove pomoćnika direktora za prijemno- urgentni blok.