Milena Vitković Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Milena Vitković Biografija

Prim. Milena Vitković, magistar farmacije

Rodjena 30.07.1959. god. na Ilidzi.  Osnovnu skolu pohadjala u Hrasnici. Srednju farmaceutsku skolu zavrsila u Sarajevu 1978 god.  Farmaceutski fakultet završila i stekla diplomu- zvanje magistra farmacije 24.1.1983. godine u Sarajevu.  Državni ispit položila 14.11.1983. godine.

Zaposlila se u Velefarmaciji – Sarajevo 14.02.1983. godine. 

Od gore navedenog datuma radila na poslovima magistra farmacije. 

Naziv primarijusa dobila 7.4.2016. godine. U bolnici Kasindo sam zaposlena od 20.03.1997. godine.