Milica Šupić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Milica Šupić Biografija

Dr Milica Šupić specijalizant endokrinologije

Rođena 27.06.1990.godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu-Gimnazija, zavrsila u Sokocu. Diplomirala na Medicinsku fakultetu u Foči 2019. Od marta 2019. zaposlena u JZU Bolnica Srbija”, te od jula 2020. godine na specijalizaciji iz Endokrinologije.  Član Društva doktora Republike Srpske.