Miloš Stajić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Miloš Stajić Biografija

Dr Miloš Stajić specijalista pedijatrije

Rođen 1993. godine u Trebinju. Osnovnu i Srednju medicinsku školu završio u

Beogradu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Foči 2021. godine od kada je zaposlen u JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo. Od 2022. godine na specijalizaciji iz pedijatrije. Član Društva doktora medicine Republike Srpske.