Miroslav Perić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Miroslav Perić Biografija

Dr Miroslav Perić, specijalizant oftalmologije sa optometrijom

Rođen 1990. godine u Bijeljini. Osnovnu i Srednju medicinsku školu završio u Bijeljini. Medicinski fakultet u Foči završio 2021.godine. Od novembra 2021.godine zaposlen u JZU Bolnica „Srbija” kao ljekar opšte prakse, a od februara 2022. godine specijalizant oftalmologije sa optometrijom. Član Društva doktora Republike Srpske. Član Evropskog društva za kataraktu i reftaktivnu hirurgiju.