Nada Rabota Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Nada Rabota Biografija

Dr Nada Rabota, specijalista pedijatrije

Rođena u Sarajevu 1980. godine.

Završila Medicinski fakultet u Foči. Specijalizaciju iz pedijatrije završila je 2015. godine.

U JZU Bolnici „Srbija” zaposlena je od 2011. godine.