Nataša Lučić Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Nataša Lučić Biografija

Dr Nataša Lučić, specijalista anesteziologije i reanimatologije

Rođena u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila u Palama. Medicinski fakultet završila u Foči u roku.Tokom studija bila demonstrator na predmetu Anatomija.

Po završetku studija ostaje na fakultetu kao asistent na predmetu Fiziologija, te kao ljekar u Univerzitetskoj bolnici Foča na prijemnom odjeljenju i hirurgiji. Istovremeno upisuje postdiplomske studije.

U hitnu pomoć Doma zdravlja Pale prelazi 2009. godine, a 2011. godine u JZU Bolnica „Srbija” Istočno Sarajevo dobija specijalizaciju iz Anesteziologije i reanimatologije. Od 2016. godine  radi kao specijalista anesteziologije i reanimatologije.