Nataša Škipina Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Nataša Škipina Biografija

Dr Nataša Škipina, specijalizant interne medicine

Rođena  12. maja 1992. godine u Palama, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju.Medicinski fakultet završila je u Foči. U Domu zdravlja Istočno Sarajevo radila je od 2018. do 2021. godine kao ljekar porodične medicine i službe hitne pomoći. Od 2021. godine radi u Bolnici „Srbija“,trenutno na specijalizaciji iz interne medicine.