Nebojša Šešlija Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Nebojša Šešlija Biografija

Direktor

Nebojša Šešlija, diplomirani ekonomista

Rođen 26. 8. 1986. godine u Sarajevu.  Osnovnu i Gimnaziju i srednju stručnu školu završio u Istočnoj Ilidža. Diplomirao na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu . U Kabinetu srpskog člana Predsjedništva BiH radio je u periodu od  2012. do 2014. godine. U Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske u periodu od 2016. do 2018. godine obavljao je dužnosti šefa Odsjeka za aktivne mjere u zapošljavanju i izvršnog direktora za opšte poslove, a 2019. godine imenovan je za v. d. direktora JZU Bolnice „Srbija” Istočno Sarajevo. Sertifikovani je interni revizor. Od marta 2022. godine imenovan je za funkciju direktora JZU Bolnice “Srbija” Istočno Sarajevo na četiri godine.