Nemanja Škipina Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Nemanja Škipina Biografija

Dr Nemanja Škipina specijalizant urologije

Rođen 29. aprila 1992. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Palama. Medicinski fakultet u Foči završio 2019. godine, a iste godine počinje raditi u JZU Bolnica ,,Srbija” Istočno Sarajevo. Trenutno je na trećoj godini specijalizacije iz urologije.