Nikolina Kozlina Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Nikolina Kozlina Biografija

Dr Nikolina Kozlina specijalizant interne medicine

Rodjena  3. 10. 1991.godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju  završila u Istočnom Sarajevu. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu zavšila je 2017.godine. Nakon toga zapošljava se u HMP JZU DZ Pale. U JZU Bolnica „Srbija“ Istočno sarajevo zaposlena 2022.godine. Specijalizant je interne medicine.