Nikolina Vuković Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Nikolina Vuković Biografija

Dr Nikolina Vuković, specijalizant radiologije

Rođena  28.06.1994. godine u Sarajevu, opština Centar. Osnovnu školu “Petar Petrović Njegoš”  i Gimnaziju završila u Istočnom Sarajevu. Godine 2013. upisala  Medicinski fakultet u Foči, a potom od 2014. godine svoje studije nastavila u Novom Sadu. Diplomirala 7.12. 2021. godine, a stručni ispit položila 26.02.2022. godine u Banja Luci. Od 02.03. 2022. godine počinje volonterski staž, a potom 01.04. 2022. rad na određeno vrijeme u JZU Bolnica „Srbija” Istočno Sarajevo. U julu iste godine izabrana  za specijalizanta radiologije, a od 01.10. 2022. započinje rad  na neodređeno vrijeme.