ODSJEK OPERACIONI BLOK

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK OPERACIONI BLOK
ŠEF ODSJEKA

Dr Bojan Golijanin

Specijalista opšte hirurgije

GLAVNA SESTRA

Biljana Jevtović

ODSJEK OPERACIONI BLOK

Operacioni blok sastoji se od pet operacionih sala i centralne sterilizacije.
Tri operacione sale se nalaze u samom operacionom bloku sa centralnom sterilizacijom, a druge dvije u urgentnom i poliklinikom bloku.

Operacione sale u operacionom bloku su namjenjene za:

Opštu abdominalnu hirurgiju,
hirurgiju dojke, ortopediju,
urologiju, torakalnu hirurgiju,
vaskularnu hirurgiju,
PHL,
ORL sa maskilofacijalnom hirurgijom, oftalmologija, neurohirurgija, ginekologija, dječija hirurgija, dječija ortopedija.

Operacione sale u urgentnom i polikliničkom bloku svakodnevno zbrinjavaju manje hirurške intervencije i prijem urgentnih hirurških stanja.
Centralna sterilizacija svakodnevno obavlja pripremu i sterilizaciju materijala i instrumenata za operacioni blok i sva hirurška odjeljenja.