ODSJEK ZA GRUDNU HIRURGIJU

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA GRUDNU HIRURGIJU
Dr Nenad Ždrale

Specijalista grudne hirurgije

ODSJEK ZA GRUDNU HIRURGIJU

U okviru Odsjeka za grudnu hirurgiju obavlja se dijagnostika i hirurško lečenje oboljenja pluća i plućne maramice.
Najčešće oboljenje je karcinom pluća čije hirurško lečenje je veoma efikasno ukoliko se bolest otkrije na vrijeme.
Primjena minimalno invazivne hirurgije (VATS) u dijagnostičkim postupcima i liječenju bolesti plućne maramice postali su standard.
Nabavka specijalnih intrumenata za VATS hirurgiju je u završnoj fazi realizacije i omogućiće hirurško lečenje tumora pluća, sredogruđa i dijafragme.
U hirurškom opusu Odsjeka za grudnu hirurgiju su i intervencije kojim se liječe tumori i deformiteti zida grudnog koša.
Sa velikim uspjehom hirurški se liječe i gnojne infekcije unutar plućnih maramica i sredogruđa kao i njihove komplikacije.
Naš odsjek ima potencijale za liječenju torakalne traume, kako saobraćajnog traumatizma tako i povreda nanesenih vatrenim oružjem.
Liječenje torakohirurških pacijenata zahtijeva timski pristup i rad zbog čega je doprinos i uloga pulmologa,
radiologa i anesteziologa neprocenjljiva, a saradnja na najvišem nivou.