ODSJEK ZA KARDIOLOGIJU

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA KARDIOLOGIJU
Dr Bojan Pejović

Specijalista interne medicine- supspecijalista kardiologije

Prim. dr Snježana Kešelj

Specijalista interne medicine- supspecijalista kardiologije

Prim. dr Gordana Jokić

Specijalista interne medicine- supspecijalista kardiologije

Odsjek za kardiologiju je odgovoran za zbrinjavanje pacijenata sa akutnim i hroničnim kardiološkim oboljenjima, koji obezbjeđuje kroz rad specijalističko-konsultativnih ambulanti, kabineta za dijagnostiku kardioloških oboljenja, bolnički vid pružanja zdravstvene zaštite pacijenata uz palijativnu njegu i primjenu rehabilitacionih procedura stanovništvu teritorije koju pokriva iz oblasti kardiologije.

•           Takođe, odgovoran je za zbrinjavanje pacijenata sa akutnim kardiološkim stanjima koji ostvaruje preko rada koronarne jedinice i poluintezivne njege, te upućivanja pacijenata u zdravstvene ustanove višeg nivoa zdravstvene organizovanosti u slučaju nemogućnosti adekvatnog medicinskog zbrinjavanja pacijenata.