ODSJEK ZA VASKULARNU HIRURGIJU  

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO ODSJEK ZA VASKULARNU HIRURGIJU  
Dr Miro Stojanović

Specijalista opšte hirurgije-supspecijalista vaskularne hirurgije