Olivera Drašković Biografija

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO Olivera Drašković Biografija

Dr Olivera Drašković, specijalizant interne medicine

Rođena 14. novembra 1995. godine u Beogradu. Osnovnu školu i Gimnaziju opšteg smjera završila  u Istočnom Sarajevu. Diplomirala  2021. godine na Medicinskom fakultetu u Foči nakon čega se zapošljava u JZU Bolnica „Srbija” u Istočnom Sarajevu. Član je Društva doktora medicine Republike Srpske. Specijalizant interne medicine.